YOYOtech 1999-2010

YOYOtech jobbar med fokus på tekniska innovationer och har sedan 1999 utvecklat det patenterade YOYO-systemet. Patentet sålt 2010.
YOYO-hjulet, fördelar
Framkomlighet är idag ofta ett problem för handdragna kärror och vagnar, speciellt i svåra miljöer eller där det krävs små hjul. YOYOtech har tagit fram en patenterad hjulkonstruktion som ger ökad framkomlighet till många typer av vagnar.
Främsta fördelen med systemet är ökad framkomlighet och jämnare gång. YOYO passar på alla vagnar och kärror som idag har svårigheter med trösklar och nivåskillnader. Det är speciellt effektivt på vagnar som kräver små hjul. Ökad framkomlighet ger en reducering av antalet arbetsskador och olyckor relaterade till materialtransporter. Vidare ger systemet också betydande kostnadsbesparingar i form av tidseffektivisering och bättre resursanvändning.


YOYO ger:

- förbättrad framkomlighet med 36-142% oberoende av riktning
- stabil/mjuk gång minskar tippning, skyddar förare och last
- bättre ergonomi med lägre belastning på kroppen ger färre arbetsskador
- användande av helgjutna däck vilket eliminerar punkteringar
- ett bredare användningsområde för traditionella vagnar

Produktblad YOYO 2006:

prodbladYOYO_6.pdf307 KB

Ergonomisk utvärdering av materialvagnar med
 YOYO-hjul ERAK 2004

Yoyorapport_ERAK.pdf 2.7 MB